هواشناسی · آب و هوا · ایزوگام

پیش بینی وضع هوای انجدان در امروز و ۷۲ ساعت آینده شهر انجدان

پیش‌بینی هواشناسی انجدان به وبسایت ایزوگام آب‌چین افزوده شد. ‌ هواشناسی شهر انجدان شامل پارامترهایی مانند مکان جغرافیایی،نقطه شبنم،کمینه دما و درصد احتمال بارش باران است.