هواشناسی · آب و هوا · ایزوگام

گزارش وضع آب و هوای 4 روز شهر خنداب

پیش‌ بینی وضع هواشناسی خنداب در سایت شرکت سیه گام شرق. ‌ گزارش آب و هوای خنداب شامل پارامترهایی مانند مکان جغرافیایی،درصد طوبت هوا،احتمال ریزش باران و مقدار أن و دمای نقطه شبنم است.

هواشناسی · آب و هوا · ایزوگام

پیشبینی آب و هوای شهر آشتیان – استان مرکزی

پیش‌بینی وضع آب و هوای شهر آشتیان به درگاه ایزوگام آب‌چین اضافه گردیده است. ‌ پیش‌بینی آب و هوای آشتیان دارای پارامترهایی از جمله اندازه فشار جوی،رطوبت نسبی،زمان طلوع و غروب خورشید و مکان جغرافیایی است.

هواشناسی · آب و هوا · ایزوگام

پیش بینی وضع هوای شازند در امروز و ۷۲ ساعت آینده شهر شازند

گزارش وضعیت آب و هوای شازند به درگاه ایزوگام آب‌چین اضافه گردیده است. ‌ هواشناسی شهر شازند دارای پارامترهایی از جمله بیشینه دما،موقعیت جغرافیایی،میزان شدت وزش باد و جهت آن و میزان رطوبت هوا می‌باشد.