هواشناسی · آب و هوا · ایزوگام

هواشناسی شهر سنجان

پیش‌ بینی وضع هواشناسی سنجان در سایت شرکت سیه گام شرق. ‌ گزارش آب و هوای سنجان دارای پارامترهایی مانند دمای نقطه شبنم،رطوبت نسبی،فشار جوی و پیشبینی بارش می‌باشد.

هواشناسی · آب و هوا · ایزوگام

گزارش وضع آب و هوای 4 روز شهر زاویه – استان مرکزی

پیش‌بینی هواشناسی زاویه در سایت سیه گام شرق. ‌ گزارش هواشناسی زاویه شامل مواردی مانند اب و هوای ۳ روز،موقعیت جغرافیایی،بیشینه دما و شدت وزش باد می‌باشد.

هواشناسی · آب و هوا · ایزوگام

گزارش وضع آب و هوای 4 روز شهر خنداب

پیش‌ بینی وضع هواشناسی خنداب در سایت شرکت سیه گام شرق. ‌ گزارش آب و هوای خنداب شامل پارامترهایی مانند مکان جغرافیایی،درصد طوبت هوا،احتمال ریزش باران و مقدار أن و دمای نقطه شبنم است.

هواشناسی · آب و هوا · ایزوگام

پیشبینی آب و هوای شهر آشتیان – استان مرکزی

پیش‌بینی وضع آب و هوای شهر آشتیان به درگاه ایزوگام آب‌چین اضافه گردیده است. ‌ پیش‌بینی آب و هوای آشتیان دارای پارامترهایی از جمله اندازه فشار جوی،رطوبت نسبی،زمان طلوع و غروب خورشید و مکان جغرافیایی است.